03 August 2015

Letters from Penelope

«Així la Penèlope escrivia cartes a l'Ulisses i les enviava a adreces desconegudes només perquè les hi tornessin i sentís totes les mans que l'havien estat buscant.»

Joan Barril, 201 contes corrents

2 comments:

Thank you for coming. All your comments make me extremely happy.